ایرنا – بارش شهابی برساوشی

[ad_1]

اراک – ایرنا – هر سال چند پدیده بارش شهابی مانند برساووشی، اسدی، جوزایی و ربعی در ماه‌های مختلف روی می‌دهد که صورت فلکی برساووش در این شب‌ها از حدود ساعت ۲۲ از افق شرق طلوع کرده و بهترین زمان برای دیدن بارش شهابی آن پس از نیمه شب در جهت شمال شرق و شمال آسمان است.

این عکس‌ها در سه شب متوالی در سه شهرستان اراک کمیجان و شازند استان مرکزی در۲۰ ،۲۱ و ۲۲ مردادماه عکاسی شده است.

[ad_2]

Source link